IfA Wales/Cymru Area Group

logo
Mae IfA Wales/Cymru yn cynrychioli Cymru, a’r sawl sy’n gweithio yng Nghymru, i gyngor yr IfA ac yn helpu llywio gweithgareddau’r CIfA yn y wlad. Os ydych chi’n dymuno ymaelodi â’r grwp, cysylltwch â groups@archaeologists.net.

Pwyllgor

Neil Maylan (Chair)
Claudine Gerrard (Secretary)
Fiona Grant (Treasurer)
Stephen Briggs
George Nash
Ian Brooks
Jenny Hall
Charina Jones

Digwyddiadau

Cofnodion cyfarfodydd

Ceir fersiwn Saesneg o’r dudalen yma.

Chartered Institute for Archaeologists
Power Steele Building, Wessex Hall
Whiteknights Road, Earley,
Reading RG6 6DE

0118 966 2841
admin [at] archaeologists.net