Wales/Cymru Group

logo
Mae CIfA Wales/Cymru yn cynrychioli Cymru, a’r sawl sy’n gweithio yng Nghymru, i gyngor yr CIfA ac yn helpu llywio gweithgareddau’r CIfA yn y wlad. Os ydych chi’n dymuno ymaelodi â’r grwp, cysylltwch â groups@archaeologists.net.

Pwyllgor

Judith Doyle (Chair)
Rachel Morgan (Secretary)
Charina Jones (Treasurer)
Ian Brooks
Jenny Hall
John Latham
Ashley Batten
Callie Rouse
Jean-Yves Robic (co-opted)

Digwyddiadau

Cofnodion cyfarfodydd

Ceir fersiwn Saesneg o’r dudalen yma.