Wales/Cymru Group

logo
Mae CIfA Wales/Cymru yn cynrychioli Cymru, a’r sawl sy’n gweithio yng Nghymru, i gyngor yr CIfA ac yn helpu llywio gweithgareddau’r CIfA yn y wlad. Os ydych chi’n dymuno ymaelodi â’r grwp, cysylltwch â groups@archaeologists.net.

Pwyllgor

Judith Doyle (Chair)
Rachel Morgan (Secretary)
John Berry (Treasurer) (co-opted)
Calli Rouse
Cylene Griffiths (co-opted)
Jean-Yves Robic

Digwyddiadau

Cofnodion cyfarfodydd

Bydd cofnodion cyfarfod grŵp 2020 a 2021 ar gael yn fuan.

Ceir fersiwn Saesneg o’r dudalen yma.