IfA Wales/Cymru Area Group

logo
Mae IfA Wales/Cymru yn cynrychioli Cymru, a’r sawl sy’n gweithio yng Nghymru, i gyngor yr IfA ac yn helpu llywio gweithgareddau’r CIfA yn y wlad. Os ydych chi’n dymuno ymaelodi â’r grwp, cysylltwch â groups@archaeologists.net.

Pwyllgor

  • Neil Maylan (Chair)
  • John Latham (Secretary)
  • Ian Brooks (Treasurer)
  • Stephen Briggs (Newsletter editor)
  • Kathy Laws
  • George Nash
  • Fiona Grant
  • Claudine Gerrard
  • Mike Green

Digwyddiadau

Cofnodion cyfarfodydd

Ceir fersiwn Saesneg o’r dudalen yma.

Chartered Institute for Archaeologists
Miller Building, University of Reading
Reading, Berkshire RG6 6AB

0118 378 6446
admin [at] archaeologists.net